EUROPEAN SPECIAL LADDERS, S.A.

ESCALES, PLATAFORMES DE TREBALL I BASTIDES

Tamborets d’alumini portàtils. La seva lleugeresa permet desplaçar-los fàcilment agafant-los amb les mans. Aquest model és totalment soldat.

Normativa EN 14.183