Plataformes d’alumini fixes o mòbils.

Sobretot utilitzades per salvar obstacles i línies transportadores.

Normativa EN 131.1.2 - Possibilitat d'adaptar a EN 14.122