Escales – Plataformes d’ alumini dissenyades ergonòmicament amb mides i condicions per a ser utilitzades com a llocs de treball.

La unió de totes les peces amb cargols i reblons, sense cap tipus de soldadura, ofereixen l’avantatge del seu fàcil recanvi en cas de trencament o desgast.

Utilitzables per a tot tipus d’indústria i magatzems logístics.

Normatives aplicables EN 131.7 - EN 14.122 – EN 14.183