Plataformes d’alumini mòbils de treball.

Si molesta l’estabilitzador el podem retallar. Aleshores incorporem un contrapès per mantenir les condicions de bolcada que la normativa exigeix.

Diversitat d’usos com l’accés i manteniment a prestatgeries dels magatzems o maquinaria.

Normativa EN 131.7. Poden adaptar-se a la normativa EN14.122 en cas de ser un accés a una màquina.