Aquesta plataforma mòbil d'alumini elevable ha estat realitzada per al manteniment ferroviari.

Aquesta plataforma mòbil d'alumini s'ha realitzat amb la finalitat de poder accedir a diferents dipòsits.

Aquesta plataforma mòbil d’alumini serveix per accedir a maquinària de diferents indústries.

Aquesta plataforma mòbil d'alumini ha estat creada per utilitzar-la en el sector aeronàutic.

Aquesta plataforma mòbil serveix per accedir a bodegues d'avions.

Aquesta plataforma fixe permet treballar en altura a 3,6 metres i fer manteniment de dipòsits.

Aquest projecte consisteix en una plataforma fixe que serveix per fer manteniment de motors d'avions.

Projecte format per dues plataformes fixes que serveixen per realitzar el manteniment de màquines de la indústria alimentària.

Plataforma que serveix per accedir a lloc elevats, com per exemple, en magatzems.