Plataforma que serveix per accedir a lloc elevats, com per exemple, en magatzems.

Plataforma mòbil d'alumini que pot ser utilitzada en diferents sectors i permet treballar en altura.

Plataforma mòbil d'alumini creada per poder accedir al sostre d'un tramvia.

Plataforma fixe que està incorporada a la maquinària i serveix per fer manteniment en altura. S'accedeix amb escala vertical.

Plataforma mòbil amb la que es pot treballar al voltant d'un camió. Tot i això, es pot utilitzar per altres vehicles i activitats.

Plataforma mòbil que serveix per treballar en el sostre d'un camió.