EUROPEAN SPECIAL LADDERS, S.A.

ESCALES, PLATAFORMES DE TREBALL I BASTIDES

Escales d’alumini portàtils de dos trams, on el superior s’estén de forma mecànica lliscant sobre l’inferior mitjançant l’accionament d’un joc de politges. Per recolzar a paret o similar.

Normativa EN 131.1 – EN 131.2