En aquesta secció us oferim un resum de projectes especials realitzats que us poden servir d'exemple a l'hora de demanar-nos un pressupost. Els trobareu agrupats per sector econòmic i per tipus de producte.