Política de Qualitat

La Política de qualitat d’ESLA comprèn totes les actuacions que s’integren en el seu Sistema de Gestió de la Qualitat quedant definida de la forma següent:

EUROPEAN SPECIAL LADDERS S.A. és una empresa dedicada al desenvolupament, fabricació, instal∙lació i venda d'equips d'accés, que està especialitzada en productes a mida.

Volem que els nostres productes i serveis satisfacin als nostres clients i que aquests trobin en nosaltres la seva empresa de confiança pel disseny i la fabricació, en alumini i altres materials, d'escales, de plataformes de treball, de bastides mòbils i de tot el que fa referència a sistemes de treball en alçada.

Per a tot això, EUROPEAN SPECIAL LADDERS S.A es compromet a:

  • oferir productes i serveis innovadors, donar resposta àgil i solucions personalitzades al client, d’acord a les necessitats i expectatives dels nostres clients i altres grups d'interès;
  • treballar sempre sota criteris d’alta eficàcia i eficiència, i amb un enfoc continuat a la millora contínua.
  • complir els requisits legals i reglamentaris, així com a d'altres requisits o compromisos adquirits

EUROPEAN SPECIAL LADDERS S.A. defineix aquesta Política de Qualitat com a marc de referència per establir objectius concrets i quantificables, i es compromet a complir, difondre i assegurar el seu compliment per part de totes les persones treballadores de l'organització.

La Direcció d’ESLA defineix la seva Política de qualitat com a part integrant de les línies estratègiques de l’empresa. Com a forma d’expressar el seu compromís amb la qualitat, el Sistema de gestió de la qualitat d’ESLA està basat en la norma ISO 9001:2015 "Sistemes de Gestió de la Qualitat - Requisits". Per confirmar que es compleixen els requisits d’aquesta norma, ESLA sotmet de forma voluntària el seu Sistema de Gestió de Qualitat a l’esquema de certificació d’una Entitat Certificadora Acreditada.